ติดต่อหลักสูตรฯ


สถานที่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยเกริก
เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

การติดต่อ

Hotline : 083-559-8959, 094-619-1423
โทร : สายตรง 02-973-6743
โทรสาร : 02-973-6743
อีเมลล์ : ex-bam@krirk.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.krirk.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00  น.